De Club

Het bestuur van WSV Bovenhaven is te bereiken via info@bovenhaven.nl

Voorzitter Jan Wassens
Secretaris Erik Flik
Penningmeester Gerrit Brink
Technische commissie Arend Woning
Kantine Jan van de Belt


Havenreglement

Ligplekken worden uitgegeven door de penningmeester van WSV Bovenhaven, de heer Gerrit Brink. Mocht u vragen hebben over uw ligplek of mochten hieromtrent onduidelijkheden over zijn dan dient u zich te wenden tot de heer Brink. De heer Brink is degene die beschikt over het juiste en meest recente overzicht van ligplekken en box nummers. De heer Brink is bereikbaar via info@bovenhaven.nl