Lidmaatschap

Het is alleen mogelijk om lid te worden van WSV Bovenhaven door gebruik te maken van het digitale inschrijfformulier. Inschrijfformulieren worden ontvangen op info@bovenhaven.nl en worden in behandeling genomen door de heer Gerrit Brink. Van de heer Brink ontvangt u een bevestiging en eventuele aanvullende vragen.


Om lid te worden vul het onderstaande
formulier in:

Velden met een * zijn verplicht.

Voornaam*
Tussenvoegsel
Achternaam*
 
Adres*
Postcode*
Woonplaats*
 
Telefoonnummer*
Mobielnummer
 
E-mail*
Geboortedatum*
Beroep*
(in verband met de werkplicht, willen we dit graag weten)
 
In bezit van een Boot * Ja  Nee
 
Boot naam
Lengte in meters *
Breedte in meters *
 
Verzoekt plaatsing op de wachtlijst * Ja  Nee
(bij plaatsing op de wachtlijst dient u € 15,00 inschrijfgeld te betalen)


Voorwaarden voor inschrijving:

Lid worden van WSV Bovenhaven kan middels het digitale inschrijfformulier. Lid van de vereniging worden kan een ieder, wonende in de Gemeente Kampen.

Indien u een verzoek heeft voor plaatsing op de wachtlijst dient u € 15,00 inschrijfgeld te betalen. Na aanmelding ontvangt u een factuur voor het inschrijfgeld, de contributie en de eventueel verschuldigde liggelden. Deze factuur dient u te voldoen binnen de aangegeven betalingstermijn. De betalingstermijn geldt als datum van inschrijving. Bij niet tijdig betalen vervalt de aanmelding. Indien er nog geen ligplaats beschikbaar is, worden nieuwe leden op de wachtlijst geplaatst. Zodra er een plek vrijkomt zal het lid benaderd worden door de penningmeester.

Nieuwe leden dienen de intentie te hebben gebruik te maken van onze watersportfaciliteiten en dienen daarom aan te geven dat zij op de wachtlijst voor een ligplaats geplaatst wensen te worden. Het watersportbelang van WSV Bovenhaven staat voorop. Indien een ligplaats beschikbaar komt is het nieuwe lid verplicht deze te accepteren. Bij aanmelding dient het nieuwe lid aan te tonen over een boot te beschikken cq. één aan te schaffen. Nieuwe leden die zich aanmelden met de intentie alleen gebruik te willen maken van de faciliteiten in het clubgebouw worden niet aangenomen.
< artikel 2 Havenreglement : Lidmaatschap >

Voor de overige voorwaarden verwijzen wij graag naar het Havenreglement. Deze is te downloaden onder de kop "De Club".

Mocht u aanvullende vragen hebben dan zijn wij bereikbaar via info@bovenhaven.nl

Akkoord en verzenden