FotoWatersportvereniging " BOVENHAVEN " Kampen

Kampen, 03 oktober 2017

Geachte,
Aan de leden van de Watersportvereniging Bovenhaven te Kampen.

Betreft: Winterberging Punters en kleine boten.

Wij/U/ gaan met zijn allen a.s. zaterdag 28 oktober de kleine boten en punters boten uit het water halen. Er wordt van u verwacht dat u om 08.00 uur aanwezig bent aan de haven zodat we na een kopje koffie met zijn allen de boten eruit halen.

We bedoelen te zeggen met zijn ALLEN, dus iedereen is om 08.00 aanwezig en verlaat pas de haven als de laatste boot eruit is; dat lijkt ons wel zo waterminded (collegiaal).

We doen het samen.

Iedereen die deze dag NIET zijn boot uit het water haalt zal er dan later zelf zorg voor moeten dragen. Als vereniging ondersteunen we dit dan niet meer en zult u zelf contact moeten opnemen met Wolter Eenkhoorn v.w.b. plaats en tijd.

Dit jaar dient u gebruik te maken van de door de vereniging aangeschafte ‘bokjes/schraagjes’. Het is daarom niet meer toegestaan om eigen schraagjes/bokjes te gebruiken. De vereniging heeft deze aangeschaft om uniformiteit te krijgen. Deze schraagjes/bokjes kunt u verkrijgen bij de technische commissie tegen een kleine (huur)vergoeding van 6 € per winterbergingsseizoen. Na het winterbergingsseizoen worden deze weer ingeleverd bij de technische commissie. De vereniging heeft voldoende schraagjes/bokjes aangeschaft om een ieder hierin te kunnen voorzien.

Het bestuur rekent op uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur
(KOSTEN HUUR BOKJES/WINTERBERGING totaal € 6,00 en deze dient op voorhand afgerekend te worden bij; WOLTER EENKHOORN.